Oferta

W ramach terapii logopedycznej oferuję:

diagnozę logopedyczną

terapię dyslalii:

  • seplenienia (nieprawidłowej realizacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź)
  • rotacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski r)
  • lambdacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski l)
  • kappacyzmu/gammacyzmu (nieprawidłowej realizacji głosek k i g)
  • mowy bezdźwięcznej

terapię jąkania

terapię opóźnionego rozwoju mowy

 

terapię osób z problemami neurologopedycznymi (afazja, dyzartria), (także wizyty domowe)

 

 poprawę artykulacji i dykcji, ćwiczenia fonacyjne i emisji głosu

 

 profilaktykę logopedyczną

 

 wczesną naukę czytania

 

 zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

 

 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

 konsultacje logopedyczne dla rodziców i opiekunów

 

Zapewniam szeroką gamę materiałów i pomocy logopedycznych!